6. Kochankowie

tarot kochankowieZnaczenie karty Kochankowie jest związane z dylematem dotyczącym uczuć, najczęściej spowodowanym koniecznością wyboru jednej miłości, a odrzuceniem innej. W pozycji prostej karta oznacza uczucie samo w sobie, często niespodziewane. W pozycji odwróconej karta bywa kojarzona z rozpadem związku, separacją, czy rozwodem, albo niewłaściwym wyborem obiektu uczuć. Karta Kochanków jest także kojarzona z instytucją małżeństwa, sprawami seksualnymi i miłością w ogóle. W finansach oznacza zamiłowanie do pieniędzy.

Reklamy

5. Arcykapłan – papież

tarot papieżKarta Papieża jest symbolem pobożności i konserwatyzmu. Oznacza osobę mającą wielki autorytet, niekoniecznie duchownego – także na przykład nauczyciela. Kojarzona jest z potrzebą uzyskania fachowej porady, albo pomocy w problemach duchowych. Dotyczy także ogólnie zainteresowania sprawami duchowymi i potrzebą uzyskania przebaczenia. W finansach oznacza mądre zarządzanie swoimi oszczędnościami. Inne nazwy tej karty tarota: Papież, kapłan.

4. Cesarz

tarot cesarzKarta Cesarza jest związana z instytucją władzy, zarówno politycznej, jak i w charakterze psychologicznego oddziaływania na innych. Karta dotyczy także pracy zawodowej i stanowisk kierowniczych. Położenie proste karty oznacza sprawiedliwe rządy, posiadanie dobrej opinii i autorytetu, a także sukces zawodowy. Z kolei położenie odwrócone kojarzy się z nieudolnością i utratą kontroli nad podwładnymi, albo przeciwnie – autorytaryzmem. Władzą w tym kontekście jest też instytucja ojca rodziny, tak więc tego również dotyczy karta Cesarza. W finansach oznacza osiągnięcie zamierzonych korzyści materialnych, jak również powodzenie w biznesie.

3. Cesarzowa

tarot cesarzowaKarta Cesarzowej dotyczy osoby kobiety, jej charakteru i zachowania. W położeniu prostym opisuje kobiece zalety, takie jak piękno, urok osobisty, cierpliwość i umiejętność udzielenia pomocy, zaś położenie odwrócone karty mówi o kobiecych wadach – przede wszystkim zaborczości i przesadnej trosce o innych. Cesarzowa symbolizuje także macierzyństwo i poczucie bezpieczeństwa, płynące z obecności matki. W finansach i biznesie oznacza osiągnięcie zamierzonych celów.

2. Arcykapłanka

tarot kapłankaKarta ta jest kojarzona z uczuciem miłości do drugiego człowieka, a przede wszystkim ze zrozumieniem dla jego problemów. Oznacza też wrażliwość i intuicję, pójście za głosem serca. W położeniu odwrotnym karta symbolizuje obojętność na problemy innych, zarozumialstwo i poczucie wyższości. Karta Papieżycy symbolizuje także dziewictwo i spokój. Papieżyca w negatywnym aspekcie może przedstawiać kochankę lub zdradzającą swojego męża kobietę. Osoba pokazana kartą Papieżycy nigdy nie odkryje całej prawdy przed innymi, potrafi być nad wyraz romantyczna, nie lubi zmieniać zdania, a do celu może iść nawet po trupach. Jej osoba będzie owiana zawsze mgiełką jakiejś tajemnicy. Papieżyca przynosi choroby umysłowe, zaburzenia w funkcjonowaniu płynów ustrojowych, niewydolność nerek, cukrzycę, choroby kobiece oraz te związane z trzustką. W kwestii finansowej oznacza powodzenie pieniężne. Inne jej nazwy to Papieżyca, Kapłanka.

1. Mag

1Znaczenie karty tarota – Mag jest związane z psychiką człowieka, przede wszystkim z silną wolą i spontanicznością. Oznacza też pragnienie tworzenia, poznawania nowych spraw i ludzi, a także zamiłowanie do nauki. Położenie proste karty oznacza obecność tych cech, natomiast odwrotne, przeciwnie – ich brak. Mag w przeciwieństwie do Głupca zdaje sobie sprawę z posiadanych przez niego wartości. Mag to osoba, która posiada wszystko aby móc rozpocząć coś na nowo. Mag symbolizuje dolegliwości osłabiające całe ciało. Nawiązuje do układu oddechowego, nerwowego i mówi o nieprawidłowym przepływie energii w organizmie człowieka. W kwestii finansowej oznacza powodzenie materialne.

0. Głupiec

0Karta Głupiec jest kojarzona ze spontanicznością, entuzjazmem i nowymi możliwościami. W położeniu prostym wskazuje dobry kierunek zmian, z kolei położenie odwrócone wróży bezmyślne i nieprzyjemne w skutkach postępowanie. Głupiec jest ponadto symbolem braku przywiązania do wartości materialnych, jednocześnie po prostu głupoty ludzkiej. Głupiec w przeciwieństwie do Maga nie zdaje sobie sprawy z tego co posiada (w tobołku na plecach). Reprezentuje nowe ale nie przemyślane działanie. Głupiec daje nam przestrogę – pomyśl zanim coś zrobisz. Osoba która jest pokazana Głupcem ma tendencję do bagatelizowania różnych spraw oraz do ich spłycania. Kieruje się wyłącznie swoją intuicją, która nie do końca jest poprawnie ukształtowana dlatego też Głupiec może zachowywać się jak małe dziecko nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania. Głupiec symbolizuje choroby układu nerwowego oraz oddechowego. W kwestii finansowej – oznacza on samodzielnie prowadzoną firmę.